/* Template Name: Strona główna */

Kancelaria adwokacka Bytom

Nazywam się Anna i jestem właścicielką kancelarii z Bytomia. Posiadam tytuł adwokata i jestem wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach pod numerem 824. Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie Śląskim.

Od 2006 roku współpracowałam z kilkoma wiodącymi kancelariami na Śląsku (m.in. z Kancelarią adwokata Joachima Rasska w Katowicach, Kancelarią Radców Prawnych Pawliszewski, Nowicki z siedzibą w Gliwicach). W 2011 roku, chcąc wykorzystać zdobyte doświadczenie, postanowiłam założyć własną kancelarię adwokacką w Bytomiu. Pomagam także klientom z Piekar Śląskich, jak i całego województwa. Myśląc o osobie reprezentującej adwokat Bytom, z pewnością warto wybrać właśnie mnie.

Specjalizuję się przede wszystkim w świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym – zwyczajnym ludziom, którzy poszukują kogoś, kto przeprowadzi ich przez gąszcz przepisów prawa polskiego w ich trudnych sytuacjach życiowych.

Podpowiadam również właściwe rozwiązanie, a następnie reprezentuję swojego klienta przed sądem.

Kancelaria nie działa samodzielnie, ale od wielu lat współpracuje z zaufanymi adwokatami, radcami prawnymi oraz aplikantami. Wychodzimy z założenia, że co dwie głowy to nie jedna, a często najlepsze rozwiązania problemów naszych klientów powstawały po tak zwanej „burzy mózgów”. Na stałe współpracujemy z Radcą Prawną Anetą Budziłek (wybitną specjalistką od spraw cywilnych oraz gospodarczych). Sprawy karne i rodzinne skutecznie pomaga nam rozwiązywać adwokat Anna Zaczkowska, a pod naszym okiem szkoli się ambitny aplikant adwokacki Piotr Pitula.

Moja kancelaria mieszcząca się w Bytomiu specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym (rozwody, alimenty), cywilnym (dochodzenie należności, umowy, ubezpieczenia) prawie gospodarczym (zakładanie działalności, rozwiązywanie sporów między kontrahentami) itp. Oczywiście prawo polskie jest obszerne i ma tak wiele gałęzi, że nie sposób wymienić wszystkich obszarów działalności kancelarii, więc w razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić.

Kancelaria adwokacka Bytom to jedno z najlepszych rozwiązań na branżowym rynku lokalnym, doceniane przez wielu klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.

Polecamy również zaufanych i sprawdzonych adwokatów z Gliwic -> Adwokat Gliwice. Usługi prawnicze w Gliwicach świadczone na najwyższym poziomie.

Kancelaria Adwokacka Bytom

Zakres działalności

Prawo karne jest jedną z najtrudniejszych gałęzi prawa, a sprawy wchodzące w jego skład wymagają maksymalnego skupienia, przygotowania oraz poświęcenia czasu. Reprezentuję klientów przed sądem w sprawach m.in. o kradzież, wypadki (np. drogowe), stalking, mobbing, zniesławienie czy przestępstwa narkotykowe. Świadczę usługi zarówno przed sądem we wszystkich instancjach, jak i na etapie postępowania przygotowawczego toczącego się przed policją czy prokuraturą. Mojemu wieloletniemu doświadczeniu warto zaufać.

Prawo karne skarbowe jest połączeniem zagadnień z prawa karnego, podatkowego i celnego. Udzielam pomocy prawnej osobom podejrzanym i oskarżonym w sprawach związanych z oszustwami podatkowymi, obrotem fałszywymi fakturami lub innymi dokumentami, przemytem, hazardem czy usunięciem towaru spod dozoru celnego.

Moi mocodawcy mogą liczyć na profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania, przed takimi organami wymiaru sprawiedliwości jak: Policja, prokuratura, sądy pierwszej i drugiej instancji, Sąd Najwyższy, Centralne Biuro Antykorupcyjne czy inne organy kontroli skarbowej. Wieloletnie doświadczenie i fachowa wiedza pozwalają działać zawsze w interesie moich klientów.

W tej dziedzinie zapewniam obronę oskarżonego i reprezentowanie pokrzywdzonego (w tym także oskarżyciela posiłkowego) w sprawach związanych z m.in. spowodowaniem kolizji drogowej, prowadzeniem pojazdu po spożyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, drobnymi kradzieżami (wartość mienia: do 400 zł) czy niedopatrzeniami w zakładzie pracy (np. nieterminowe wypłacanie pensji czy brak wydania świadectwa pracy).

Moi mocodawcy mogą liczyć na pełne zaangażowanie z mojej strony oraz stosowne zastosowanie posiadanej, specjalistycznej wiedzy.

W zakresie prawa karnego wykonawczego moja kancelaria z Bytomia świadczy usługi mające na celu obronę skazanych w postępowaniu wykonawczym w sprawach m.in. o odroczenie kary, warunkowe zawieszenie kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary, rozłożenie grzywny na raty, zatarcie skazania czy ułaskawienie. Kancelaria prawna świadczy także usługi w sprawach o wydanie wyroku łącznego oraz w sprawach, w których istotą pozostaje przedterminowe zatarcie skazania. Jako adwokat działam zawsze w imieniu i na rzecz dobra mocodawcy.

Prawo rodzinne i opiekuńcze to gałąź prawa cywilnego, w której sprawy wywołują zwykle wiele emocji, a same w sobie wymagają zachowania prywatności. Udzielam się w sprawach m.in. o rozwód i separację, alimenty, pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej, adopcję, podział majątku czy kontakty z dziećmi. Prowadzę mediacje między małżonkami, sprawy o ubezwłasnowolnienie, podejmuję działania w obszarze postępowania egzekucyjnego, dotyczącego różnorodnych kwestii. Do każdej ze spraw podchodzę z pełnym profesjonalizmem i zaangażowaniem.

Prawo cywilne to jedna z podstawowych gałęzi prawa i często dotyczy rzeczy, które wydarzają się na co dzień. Reprezentuję klientów w sprawach dotyczących prawa rzeczowego (ochrona własności i posiadania), zasiedzenia własności czy ustanowienia i zniesienia służebności. Przygotowuję i opiniuję również umowy cywilno – prawne oraz pisma procesowe i wnioski dowodowe, apelacje oraz kasacje. Prowadzę także sprawy związane z ochroną dóbr osobistych oraz reprezentuję swoich mocodawców w sporach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi jak i w postępowaniu arbitrażowym.

Moja kancelaria adwokacka pomaga klientom m.in. z Bytomia i Piekar Śląskich w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem spadkowym, czyli np. stwierdzeniem nabycia spadku, podziałem spadku, odpowiedzialnością za długi spadkowe, wykonaniem lub zmniejszeniem zapisu, zachowkiem czy zabezpieczeniem spadku, unieważnieniem testamentu czy dochodzeniem różnego rodzaju roszczeń. Udzielam również porad w tym zakresie.

W liście oferowanych przeze mnie usług znajduje się także reprezentacja w postępowaniu nieprocesowym o stwierdzenie nabycia spadku.

Prawo administracyjne reguluje stosunki społeczne powstałe w efekcie działalności organów administracji publicznej. Oferuję pomoc m.in. w zakresie prawa samorządu terytorialnego, prawa o cudzoziemcach i obywatelstwie czy ochrony danych osobowych oraz środowiska. Zajmuję się też sprawami związanymi z nieruchomościami.

Reprezentuję swoich mocodawców przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przygotowuję także różnego rodzaju opinie prawne, analizy i zajmuję się doradztwem w zakresie spraw administracyjnych.

Prawo gospodarcze określa stosunek gospodarczy między osobami fizycznymi oraz prawnymi. W jego ramach doradzam swoim klientom przy tworzeniu wszelkiego rodzaju spółek, a także pomagam w ich przekształcaniu, łączeniu i zamykaniu. Doradzam również w sporządzaniu umów spółek oraz zajmuję się rejestracją zmian w KRS. Dodatkowo prowadzę bieżącą obsługę przedsiębiorstw w zakresie sporządzania i opiniowania umów oraz reprezentuję firmy przed sądem cywilnym i gospodarczym w ramach toczących się spraw. Zajmuję się także uzyskiwaniem licencji, koncesji i innych zezwoleń.

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Kancelaria Adwokacka Bytom
ul. Kwiatowa 12/14a
41-902 Bytom, woj. Śląskie

Telefon: (+48) 610-105-601
e-mail: kontakt@adwokatklimczyk.pl

NIP: 102-98-91-99

Jak do nas dojechać?